top of page
IMG_1949_edited_edited.png

Mission Statement

Kami ay isang koalisyon ng mga imigrante, mga organisasyong pinamumunuan at naglilingkod sa mga imigrante, at mga kaalyado na nagkakaisa sa adbokasiya at edukasyon para sa pantay na hustisya at pagsasama ng komunidad para sa mga imigrante.

Makipag-ugnayan sa Hawai'i Coalition for Immigrant Rights

  • Instagram

Thanks for submitting!

bottom of page